Minőségbiztosítás

30 éve partnereink szolgálatában...

Az Amari Hungaria Kft. cégpolitikájában és minõségirányítási rendszerében az alapvetõ célkitûzések között kiemelt szerepe van a vevői megelégedettség biztosításának, a környezetvédelemnek és a balesetmentes munkavégzésnek.

2003-ban bevezettük az EN ISO 9001 szabvány szerinti integrált minõségirányítási rendszert. Érvényes tanúsítványaink letölthetõk az alábbi képekre kattintva!

Szolgáltatásaink színvonalának folyamatos fejlesztése minõségbiztosítási rendszerünk fõ törekvése.

Minőségbiztosítási Politika

Az Amari Hungaria Kft. célul tûzte ki, hogy a cég fejlõdése, a minõség, a környezetvédelem, a munkahelyi biztonság és az egészségvédelem javítása területén kiemelkedõ teljesítményt nyújtson. Cégünket a döntési folyamataiban az értékteremtés vezérli.  A vevõk, a partnerek,  a tulajdonosok és munkatársak számára megvalósítandó értékmaximalizálást felelõsségteljes munkavégzéssel, folyamatosan fejlõdõ szolgáltatáskörrel és szaktudással valósítjuk meg. Elkötelezzük magunkat a fenti politika aktív támogatása és a következõ alapelvek gyakorlati alkalmazása mellett:

Vevőközpontúság
Szoros együttmûködésre törekszünk a vevõinkkel, megértve és kielégítve  mûszaki és kereskedelmi elvárásaikat, követelményeiket. Ily módon olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújthatunk, amelyek felhasználásuk és alkalmazásuk során hasznot hajtanak vevõink számára is.

Munkatársi megelégedettség
Jól szervezett kommunikáció segíti munkatársainkat a belsõ és külsõ kapcsolattartásban. Az azonosulás a cég célkitûzéseivel és a követelményeknek megfelelõ folyamatos képzés garantálják  a munkatársaink által megvalósított tevékenység eredményességét.

Folyamatirányítás
Az irányítási rendszer hatékony alkalmazásával irányítjuk, mérjük és fejlesztjük folyamatainkat és alkalmazzuk az erõforrásainkat és ezáltal növeljük cégünk, ill. üzleti partnereink teljesítményét is.

Szállítók minősítése
Partnereink és szállítóink kiválasztásánál magas követelményeket támasztunk az általunk elérendõ teljesítmény megvalósítása érdekében.

Irányítási rendszer
Szabályos idõközönként felülvizsgáljuk, tanúsíttatjuk rendszerünket és folyamatainkat a nemzetközileg elismert ISO 9001 / 14001 / 18001 szabvány szerinti előírásoknak megfelelően. A szervezet folyamatainál rendszeresen követjük és ellenõrizzük a  törvényeknek való megfelelést.

Folyamatos fejlesztés
A szervezet teljesítményének folyamatos javítása érdekében folyamatainkat  idõszakonkénti átvizsgálásokkal mérjük és értékeljük az eredményesség és a hatékonyság szempontjából.

Környezetközpontú szemlélet és munkahelyi egészségvédelem
A munkatársaink számára biztosított munkakörülmények lehetõvé teszik a    baleset- és a betegség megelõzést. Minimalizáljuk a telephelyünk és munkafolyamataink révén esetlegesen elõidézett környezeti hatásokat. Irányítási rendszerünk eredményes mûködése garantálja azt, hogy a természetes erõforrásokat hatékonyan használjuk fel és fokozzuk teljesítményünket a környezetvédelem, munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.

AMARI Hungaria Kft.